extralegaal / extra legaal*

De correcte spelling is extralegaal. Bijvoorbeeld: extralegale voordelen, extralegaal pensioen. Extralegaal betekent 'secundair, aanvullend, bovenwettelijk'. Het woord is standaardtaal in België.

In een bijvoeglijk naamwoord als extralegaal is extra- een voorvoegsel. Vergelijkbare gevallen zijn: extracellulair, extraordinair, extramuraal. Extra- betekent in zulke combinaties 'buiten het door het grondwoord genoemde' en is de tegenhanger van intra-. Het grondwoord is meestal van Latijnse herkomst.

Extra wordt los geschreven als bijwoord bij een bijvoeglijk naamwoord en als bijvoeglijk naamwoord bij een zelfstandig naamwoord. Als bijwoord betekent extra 'in bijzondere mate, boven het normale'. Bijvoorbeeld: extra groot, extra large, extra plat, extra voordelig. Als bijvoeglijk naamwoord betekent extra 'supplementair'. Bijvoorbeeld: extra aandacht, een extra portie, extra agenten.

Taaladvies.net
Extralegaal

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 12.500 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons