hof van beroep (hoofdletter)

De correcte spelling is hof van beroep, met kleine letters. Namen van niet-unieke instanties, die dus gebruikt worden als een soortnaam, schrijven we met een kleine letter.

  • een hof van beroep, het hof van beroep van Antwerpen
  • een hof van assisen, het hof van assisen van Gent
  • gerechtshof, politierechtbank, rechtbank, rechtbank van koophandel, vredegerecht

Officiële namen van unieke instanties krijgen een hoofdletter.

  • Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie, Internationaal Strafgerechtshof, Raad van State, Rekenhof


hoofdletters - namen van instanties, bedrijven, organisaties, gebouwen en merken

Taaladvies.net
Rechtbank (hoofdletter?)

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons