om de beurt / om beurten / om beurt / om de beurten*

Om uit te drukken dat iets afwisselend, in een min of meer afgesproken volgorde wordt uitgevoerd, kunt u gebruikmaken van de combinaties om de beurt en om beurten. Die constructies zijn standaardtaal in het hele taalgebied.

  • Ze zorgen om de beurt / om beurten voor verse koffie.

In België worden ook de combinaties om beurt en volgens (een) beurtrol gebruikt. Die combinaties zijn standaardtaal in België.

  • Ze zorgen om beurt / volgens een beurtrol voor verse koffie.

In België komt soms ook de combinatie op toer* voor, maar die combinatie is geen standaardtaal.

Ook bij toerbeurt drukt dezelfde betekenis uit, maar die combinatie wordt vooral in Nederland gebruikt. In Nederland komt soms ook de vorm omstebeurt* voor. Die vorm is geen standaardtaal.

  • Ze zorgen bij toerbeurt voor verse koffie.

Taaladvies.net
Om beurt / om de beurt / om beurten

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons