ondervragen / overhoren

Overhoren en ondervragen zijn allebei correct, maar ze hebben een verschillende betekenis. Overhoren wordt voornamelijk gebruikt in een onderwijscontext, in de betekenis 'nagaan of geleerd is wat geleerd had moeten worden'. Overhoren kan mondeling en schriftelijk gebeuren. Je kunt zowel iemand overhoren ('de leerling') als iets overhoren ('de leerstof').

  • De leraar wiskunde overhoorde ons elke maandag.
  • Papa, wil je mijn Latijnse woordjes overhoren?

Ondervragen betekent 'een mondeling verhoor afnemen' en wordt vooral gebruikt in de politionele sfeer.

  • De voetbalmakelaar werd urenlang ondervraagd door speurders van de gerechtelijke politie.
  • De rechter ondervroeg de verdachten over hun aandeel in de examenfraude.

Taaladvies.net
Ondervragen / overhoren

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons