Spellingtests

Met deze spellingsoefeningen kun je snel nagaan hoe goed je de Nederlandse spelling beheerst. Aan het eind krijg je je score en een korte heldere uitleg bij de goede antwoorden. Kies een spellingtest en ga meteen aan de slag!

Lentespellingtest 2017
Oefendictees

Met de onderstaande oefendictees kun je testen hoe goed je de Nederlandse spelling beheerst.

Je bent geen dicteefreak? Geen probleem! Het gaat in deze oefendictees om woorden en spellingkwesties uit de dagelijkse praktijk. Als je de spellingregels kent, moet je gewoon goed opletten en de regels correct toepassen. Als je de regels niet zo goed kent, kun je deelnemen en leren uit de fouten die je maakt. Je krijgt aan het einde meteen feedback door middel van een correctieblad.

Nog belangrijk om te weten: in het correctieblad zijn we niet zo streng als in dicteewedstrijden. Een extra streepje bijvoorbeeld om een woord wat leesbaarder te maken, keuren we niet af als dat streepje volgens de spellingregels toegelaten is.

Oefendictee: Die zangeres

Oefendictee: De zomer in vogelvlucht

Oefendictee: Sportieve uitdagingen